edelmoedig fier en vrij

ISBN 9065507086
bladzijdes 276
€ 20,-

Edelmoedig, fier en vrij.
Katholieke arbeidersvrouwen en hun beweging in de twintigste eeuw.
Met Marjet Derks

"Het geluk van ieders leven, liefde en arbeidzaamheid / zijn het ideaal gebleven waar de KAV voor strijdt. / Door de KAV gedreven, edelmoedig, fier en vrij / zullen wij steeds blijven streven naar een bet're maatschappij." Met deze zelfbewuste woorden bezongen katholieke arbeidersvrouwen eensgezind het ideaal van hun beweging. In het harde dagelijkse leven klonk het koor echter meerstemmiger. De KAV werd opgericht om vrouwen van katholieke arbeiders bij te staan in de opvoeding van hun kinderen en de ondersteuning van hun echtgenoten. Gaandeweg werd de beweging een plek waar vrouwen leerden zichzelf te ontwikkelen, te ontspannen en elkaar te helpen. Zij spraken zich uit over vrouwenemancipatie, individualisering en secularisering. Onderlinge meningsverschillen luidden uiteindelijk het einde van de beweging in. "Edelmoedig, fier en vrij" is het verhaal van pronte vrouwen die met vallen en opstaan hĂșn beweging vormgaven.

Kies uw lettergrootte
default | a | A

X

Recensie Edelmoedig fier en Vrij...

"Dit boek is een indrukwekkend verslag dat grote bewondering afdwingt voor de strijdvaardigheid en het doorzettingsvermogen van de KAV-vrouwen, en voor het intensieve speurwerk dat de auteurs moeten hebben verricht. Vele vrouwen zullen zichzelf en anderen herkennen in de verhalen - en letterlijk via de talrijke foto's - en terecht trots zijn op wat ze bereikt hebben."

Wil Hoeffnagel in: Doorkijk, jrg. 44, februari 2003

"Derks en Huisman hebben een bijzonder rijk gedocumenteerde organisatiegeschiedenis geschreven, vol met interviews, portretten en uitstapjes naar de historische context. Het is een geschiedenis van een organisatie met een sterk mentaliteitshistorische waarde."

Hanneke Hoekstra, in: Documentatieblad voor de Nederlandse Kerkgeschiedenis na 1800 36 (2003) 59.

"In deze studie wordt deze geschiedenis beschreven aan de hand van drie centrale thema's: de organisatorische ontwikkeling van de Katholieke Arbeidersvrouwenbeweging; de identiteit van deze beweging, als een confessionele standsorganisatie van vrouwen; en de cultuur van de beweging, met name haar betekenis in het alledaagse leven van vrouwen. Zodoende wordt het verleden van een beweging zichtbaar gemaakt, die tot dusver nauwelijks aandacht heeft gekregen. Met dat al biedt dit boek een goed geschreven en informatieve aanvulling op enerzijds de discussie over verzuiling in Nederland, en anderzijds de traditionele vrouwengeschiedenis."

Herman Simissen, in: Streven 71 (2004), nr. 3.