Artikelen

Deze lijst bevat de artikelen die Marijke Huisman sinds 2002 heeft gepubliceerd.


2016 "Bekering is de ware vrijheid. Gebrekkig medeleven met slaven in 19de-eeuws Nederland",Geschiedenis Magazine 51:1 (2016) 34-37.
2015 check_pdf "Selves in Numbers: A Book-Historical Perspective on Nineteenth-Century Autobiography in the Netherlands",Lifewriting Annual 4 (2015) 203-221.
2015 check_pdf "Arthur A. Schomburg (1874 - 1938) en de gekleurde grenzen tussen "amateurs" en "professionals" in de geschiedschrijving" in: Leen Dorsman e.a. (eds.),Het nut van geschiedschrijving. Historici in het publieke domein. Opstellen voor Ed Jonker (Amstelveen: Eon Pers, 2015) 124-129.
2015 check_pdf "Life writing in the Netherlands" in: European Journal of Life Writing 4 (2015) R19-R26.
2015 check_pdf "Beyond the subject. Anglo-American slave narratives in the Netherlands, 1789-2013" in: European Journal of Life Writing IV (2015) VC56-VC84.
2014 check_pdf "Tien jaar een slaaf" in: Geschiedenis Magazine 49:4 (2014) 29-30.
2012 check_pdf "Introduction" in: Marijke Huisman, Anneke Ribberink, Monica Soeting and Alfred Hornung (eds.), Life Writing Matters in Europe (Heidelberg: Winter Verlag) 9-19.
2012 check_pdf "Translation Politics. Foreign Autobiographies on the Nineteenth-Century Dutch Book Market," in: Marijke Huisman, Anneke Ribberink, Monica Soeting and Alfred Hornung (eds.), Life Writing Matters in Europe (Heidelberg: Winter Verlag) 57-74.
2012 check_pdf "Gods kracht in zwakheid volbracht. Bekeringsgeschiedenissen en maatschappelijke ambities van vrouwen in de negentiende eeuw", Transparant 23:1 (2011) 23-25.
2011 check_pdf "Rudolph MacLeod: het zwarte schaap in de levensgeschiedenis van Mata Hari", Biografie Bulletin 21:3 (2011) 38-46.
2011 check_pdf "Autobiography and Contemporary History. The Dutch Reception of Autobiographies, 1850-1918" in: Arianne Baggerman, Rudolf Dekker and Michael Mascuch (eds.), Controlling Time and Shaping the Self. Developments in Autobiographical Writing since the Sixteenth Century (Leiden/Boston: Brill) 387-419.
2010 check_pdf "Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig". Religie, gender en autobiografisch schrijverschap", De Negentiende Eeuw 34:2 (2010) 140-155.
2010 check_pdf "Selling the self. Autobiographical writing and publishing in the Netherlands, 19th century" in: Alfred Hornung (ed.), Autobiography and Mediation (Heidelberg: Winter Verlag) 117-128.
2010 "Congresverslag Life Writing in Europe. De IABA Europe Founding Conference", Biografie Bulletin (voorjaar 2010) 76-79.
2010 check_pdf "Life Writing in Europe. Founding Conference, IABA Europe 29-31 October 2009", Biography 33:2 (2010) 368-371.
2008 check_pdf "Vernieuwing – tegen de verdrukking in." De geschiedenis van het tijdschrift Vernieuwing, 1938-2007’ in: Joke van der Zwaard, Saskia van Oenen, Marijke Huisman e.a. (eds.), "Zonder wrijving geen vooruitgang". Zeventig jaar onderwijsvernieuwing in Nederland (Leuven/Apeldoorn: Garant 2008) 43-55.
2007 check_pdf "The written portrait: biographical and autobiographical publishing in the nineteenth century", Quaerendo. A Quarterly Journal from the Low Countries Devoted to Manuscripts and Printed Books 37:3 (2007) 226-243.
2007 check_pdf "Het leven en de letteren. Nut en nadeel van het autobiografische genre, 1850-1918", De Negentiende Eeuw 31:3 (2007) 144-168.
2006 check_pdf "Living history: the reception of autobiographies in three Dutch journals, 1850-1918", in: Ansgar Nünning, Marion Gymnich & Roy Sommer (eds.), Literature & Memory: Theoretical Paradigms – Genres – Functions (Tübingen: Narr Verlag 2006) 155-165.
2006 check_pdf "Het persoonlijke is commercieel. De autobiografieën van Betsy Perk en Mina Kruseman", Historica 29:3 (2006) 9-11.
2005 check_pdf "Uitbating van het levensverhaal. De autobiografie in de mode, tweede helft 19de eeuw", Spiegel Historiael 40:3/4 (2005) 146-147.
2005 check_pdf "Beter dan Thucydides en Wagenaar … Autobiografieën en de geschiedenis van de eigen tijd, 1850-1918", Tijdschrift voor Geschiedenis 118:4 (2005) 513-532.
2002 check_pdf "Zoeken naar de waarde van het gezin. Een geschiedenis van de Nederlandse gezinsraad" in: Saskia Grotenhuis e.a., (red.), Hoeksteen of zwerfkei. Het moderne gezin tussen individualisering en pedagogisering (Amsterdam: De Balie / NGR 2002) 21-36.

Kies uw lettergrootte
default | a | A