Lezingen en Papers

Deze lijst bevat een overzicht van de lezingen en papers die Marijke Huisman sinds 2003 op wetenschappelijke congressen in binnen- en buitenland heeft gegeven.


2016 check_pdf "Het historisch debat en de gepositioneerde historicus", Debat: Wat moeten historici kunnen? Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis, 3 juni.
2015 "Experience, memory, history. The reception of slave narratives in the US and the Netherlands, 1789-2013". Centre for Historical Studies, University Groningen, 14 September.
2015 "Writing b(l)ack. On the historical use of slave narratives’, Summer School Research Masters: Social and Political Movements in Historical Perspective", Research School Political History, The Haque, 25 june.
2013 "Verhalen van vrijheid. Autobiografieën van slaven in transnationaal perspectief, 1789 - 2013". Utrechts Cultuurhistorisch Seminar, Utrecht University, 17 December.
2013 "Slave narratives: American history and black identity politics". Guest lecture in BA-course "US South", VU University Amsterdam, 4 November.
2013 check_pdf "Beyond the subject. Slave narratives in the Netherlands". Conference "Beyond the Subject. New developments in Life Writing", University of Vienna/ Ludwig Boltzmann Institute History and Theory of Biography, 31 October - 3 November.
2011 check_pdf "Mijn vrijheid: de identiteitspolitiek van Ayaan Hirsi Ali". Congres "Uitsluitend Emancipatie. Paradoxen van integratie en emancipatie in Nederland", Universiteit van Amsterdam, 14-15 October.
2011 "Women’s rights, autobiographical facts, and New Realism. The case of Ayaan Hirsi Ali". Conference Life Writing and Human Rights. Genres of Testimony. Kingston University, London, 11-13 July.
2011 "How did Hirsi Ali’s autobiographies affect public debates on emancipation, integration and multiculturalism in the Netherlands and the US?". Lecture UC Berkeley, organised by Dutch Studies Program and Institute of European Studies, 25 April.
2011 "Remembrance of Anna Maria van Schurman, the "learned maid" of Utrecht", guest lecture in BA-course The Dutch Golden Age. UC Berkeley, 14 March.
2010 "Female celebrities and autobiographical authorship in the 19th century". Life Writing and Intimate Publics: 7th Biannial International Auto/Biography Association Conference, University of Sussex, Brighton (UK), 28 June-1 July.
2009 "Schrijf, want deze woorden zijn getrouw en waarachtig". Religie, gender en autobiografisch schrijverschap in de negentiende eeuw". Jaarcongres Werkgroep De Negentiende Eeuw. Utrecht 11 december.
2009 "Autobiografieën en de mobilisatie van empathie. Receptie van slavenautobiografieën in Nederland, 1790-1863". Research group Center for Historical Culture. Rotterdam 26 november.
2009 "Women autobiographers and the translation politics of Dutch publishers, 1850-1918". Conference Life Writing in Europe. Amsterdam 29-31 october.
2008 "Men vertoont zich niet aan het publiek in kamerjapon of huisjas". Opvattingen over de autobiografie en de autobiograaf, 1850-1918". VU-Conference Culture and Values. Amsterdam, 10 december.
2006 "Selling the Self. Autobiographical Writing and Publishing in the Netherlands, 19th century". Fifth International Auto/Biography Association Conference. Mainz, 27-31 july.
2006 "Autobiography and the Exploitation of Fame". Conference Trading Books -Trading Ideas of the Society for the History of Authorship, Reading and Publishing (SHARP). The Hague/Leiden, 11-14 july.
2006 "Selling the Self. Autobiographical Writing and Publishing in the Netherlands, 19th century". Conference Controlling Time and Shaping the Self. The Rise of Autobiographical Writing since 1750, Rotterdam, 15-17 june.
2006 "Commercialisering van autobiografisch schrijven". Center for Historical Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, 1 may 2006.
2006 "Het persoonlijke is politiek. De autobiografieën van Betsy Perk (1874) en Mina Kruseman (1877)". PhD-symposium Huizinga Institute. Referent: prof.dr. Lisa Kuitert (UvA). Barchem, 6-8 april.
2005 "De autobiografie: realistische voorbeelden voor het leven, 1850-1918". Conference Voorschrift en Vrijheid, Werkgroep Negentiende Eeuw with Huizinga Institute. Amsterdam,18-19 november.
2005 "Women writing and publishing autobiographies in the Netherlands, 1850-1918". Werkverband Genderstudies Taal en Letteren. Utrecht, 14 october.
2005 "Een gat in de markt: autobiografie tussen roman en geschiedschrijving, 1850-1918". Werkgroep Geschiedtheorie en Historiografie, Universiteit Utrecht. Utrecht, 18 february.
2005 "Receptie van autobiografieën, 1850-1918". Center for Historical Culture, Erasmus Universiteit Rotterdam. Rotterdam, 24 january.
2004 "Living History: Reception of Autobiographies in Three Dutch Journals, 1850-1918". Hermes-seminar in Literary Studies "Literature and Memory", Justus-Liebig-Universität. Giessen, 14-20 june.
2004 "De receptie van autobiografieën in het tijdschrift Stemmen voor Waarheid en Vrede (1864-1918)". Core Research Programme Seminar FHKW. Rotterdam, 5 april.
2003 "Wat is een autobiografie". Researchgroep Controlling Time and Shaping the Self, EUR. Rotterdam, 25 september.

Kies uw lettergrootte
default | a | A